Fontana Grand Cascade

Fontana grand cascade, ispred ekskluzivne rezidencije, se sastoji od mlaznice pumpe, sistema za automatsko dopunjavanje kao i automatsko održavanje visine mlaza prema vremenskim prilikama-vjetru.