Fontane

 

ČAROBNI SVIJET FONTANA

Osnovni pincipi tehnologije fontana i vodoskoka proizilaze iz utvrđivanja samog cilja koji se želi postići a to je najčešće i odgovor na pitanje “kako i gdje vodu u fontani staviti u pokret, kako je pokrenuti?”

Da bi se kreirao i nastao jedan novi ambijent i ugođaj življenja potreban nam je skladan sklop živog spoja vode i tehnike.

Prije svega potrebno je imati jasnu predodžbu o tome kako bi taj ambijent trebao izgledati i pomoć naših stručnjaka kako bi zajedno postigli željeni i efikasan spoj vode, svjetla i tehnike a sve u službi ekologije.

Da bismo pokrenuli vodu i na osnovu toga proizveli lijepu sliku, vrijednu čovjekove pažnje u prvom redu redu moramo znati gdje želimo smestiti fontanu i kakve su mogućnosti raspolaganja dovoljnom količinom vode. Ukoliko ne postoji prirodan izvor ili rezervoar vode u obliku bare ili jezera, može se napraviti i vještački izvor koji će se puniti vodom iz gradskog vodovoda.

Po mjestu izvedbe fontane mogu biti smještene:

a) u eneterijeru
Prilikom izgradnje fontana u eksterijerima potrebno je naglasiti značaj ugradnje omekišivača vode
kako bi se izbjeglo nakupljanje kamenca i prilagodbe aplikacija u skladu sa namjenom prostora.

b) u eksterijeru
Kod izrade fontana u eksterijeru treba naglasiti da je neophodno osigurati priključke za električnu energiju, vodu i kanalizaciju. Posebnu pažnju treba obratiti na vanjske utjecaje kojim je fontana izložena (vjetar, sunce, lišće i ostale nečistoće).

Po vrsti izvedbe fontane mogu biti:
– vodoskoci
– vodopadi
– umjetna vrtna jezera
– mini fontane
– ribnjaci

Kada smo definirali pitanje veličine rezervoara vode i količinu vode kojom raspolažemo slijedeće je pitanje kako tu vodu pokrenuti, odnosno kakvu aplikaciju odabrati.

Aplikacije vode mogu biti kao:
– jedva primjetno strujanje (bare ili manja jezerca)
– strujanje vode u obliku potoka ili izvora
– višestupanjska fontana sa raznovrsnim vodenim efektima
– žuboreći vodopadi
– u obliku prozirnog vodenog zvona ili sfere

Nakon odabira aplikacije naši stručnjaci rješavaju glavni tehnički dio projekta: izrada idejnih rješenja, izbor odgovarajuće opreme, izrada projektne dokumentacije, izrada radioničkih crteža, gradnja fontane, montaža opreme, puštanje u rad i mogućnost servisiranja i održavanja opreme.

Zahvaljujući našim stručnjacima i vrhunskoj tehnologiji možemo Vam ponuditi i potpuno samostalan automatski rad fontane neprekidno dan – noć po zadanom režimu upravljanja.

Fascinantan vizualni efekat fontane mogu imati noću zahvaljujući velikom izboru svjetiljki, različitih jačina i boja, koje će doprinjeti da Vaša fontana izgleda čarobno.

Fontane su najljepše kada su izvedene kao vjerna slika prirode i kada funkcioniraju na način da ne možemo primjetiti prisustvo ugrađene opreme koja funkcionira racionalno i efikasno a postiže zadane efekte u skladu sa ekološkim zahtjevima.